Advokat Stockholm

Rättsligt stöd med kunskap och engagemang | 08-673 51 80

Juridiska områden

Familjerätt

Frågor som gäller relationer inom lagen är reglerade i lag och ibland behövs det juridisk kompetens för att lösa en krånglig situation som lätt kan utvecklas till en besvärlig tvist. Vi kan hjälpa dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente och andra avtal inom detta område.

Många tvister inom familjerätt uppstår vid skilsmässa (äktenskapsskillnad). Frågor om barnens boende och vårdnad, uppdelning av det gemensamma är några områden där det kan behövas kompetens juridisk hjälp. Vi har kunskaperna som behövs för att hjälpa våra klienter i den här typen av frågor, som lätt kan bli svåra och infekterade om man inte får hjälp med det juridiska redan från början.

händer

Asyl- och utlänningsrätt

Är du nyanländ till Sverige och behöver hjälp  i ett asylärende eller har du en anhörig eller vän som behöver hjälp? Kontakta oss, vi agerar som offentligt biträde för personer som ansöker om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller svenskt medborgarskap. Vi har stor erfarenhet av dessa frågor och hos oss finns kunskaper i sju olika språk. Vi kan hjälpa dig på ditt hemspråk.

Socialrätt

Vi tar även på oss uppdrag som offentligt biträde i fall som rör tvångsvård enligt dessa lagar:

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

 

I dessa frågor förordnas ett offentligt biträde av domstolen, men klienten kan också framställa egna önskemål om vilket biträde du vill ha. Har du några frågor om socialrätt? Hör av dig till oss, vi har kunskaperna som behövs för att leda dig rätt. Rådgivningen per telefon är kostnadsfri.

Arbetsrätt

Vi åtar oss även frågor som gäller arbetsrätt, det gäller uppsägningar och annat som är knutet till LAS, lönetvister, anställningsavtal, MBL, arbetsmiljöfrågor, VD-avtal med mera. Vi har stor erfarenhet och kunskap om rättsliga frågor inom arbetslivet.

Affärsjuridik

Inom affärsjuridiken tar vi uppdrag i frågor som gäller företagsöverlåtelse, bolagsrätt, förvärv och försäljning av rörelse, avtalsrätt med mera. Våra kompetenta och erfarna advokater och jurister kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla komplicerade regler som finns inom affärslivet.

Avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer kan komma i kontakt med det stora området affärsrätt. När två parter inte lyckas nå ett samförstånd så kan det i vissa fall krävas att man går till domstol för att lösa tvisten. Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i domstolsprocesser som gäller avtal.

Vi kan även hjälpa till med att reglera avtalen i en affärsmässig uppgörelse. Vi kan erbjuda skräddarsydda kompanjonsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal och ett flertal andra typer av bindande kontrakt.

Oavsett inom vilket juridiskt område du behöver juridiskt biträde så erbjuder vi kostnadsfri rådgivning per telefon.

 

En advokat i Stockholm med kunskap, engagemang och kvalitet i fokus!