Advokat Stockholm

Rättsligt stöd med kunskap och engagemang | 08-673 51 80

Vi erbjuder kompetent och tryggt juridiskt stöd

Är du i behov av kvalificerad juridisk kompetens? Då ska du vända dig till oss – vi har mångårig erfarenhet av att klienter i alla typer av rättsliga mål och kan blir din kompetenta och trygga advokat i Stockholm.

Våra välutbildade och erfarna advokater åtar oss såväl större som mindre uppdrag. Vi åtar oss  jobb som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt ombud samt särskild företrädare för barn. Anlitar du oss som din advokat i Stockholm så kan du få förstklassig juridisk hjälp inom ett flertal områden – vi arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt, fastighetsrätt, asyl- och utlänningsrätt, arbetsrätt och affärsjuridik. Här kan du läsa mer om de olika juridiska områden där vi arbetar.

En advokat i Stockholm med kunskap och engagemang i fokus

Vi arbetar alltid med ledorden kunskap, engagemang och kvalitet i fokus och gör i alla lägen vårt yttersta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra klienter. Alla våra advokater kan dessutom bistå med kostnadsfri rådgivning per telefon. Behöver du juridisk hjälp? Prata med en av våra erfarna advokater så kan du få förutsättningslös information om hur vi kan hjälpa dig i just ditt ärende.

Tack vare vår långa och breda erfarenhet inom alla juridiska områden så har vi etablerat oss som ett tryggt val för dig som söker en advokat i Stockholm. Vi arbetar metodiskt och koncentrerat, men vi lyssnar alltid på klienten och arbetar med ett stort personligt engagemang i varje fall. En bra advokat måste självklart vara kunnig och påläst om lagens vindlingar, men det är också mycket viktigt att bygga upp en personlig kontakt med klienten. På det sättet kan vi lägga upp försvaret enligt klientens specifika behov.

Ta kontakt med oss redan i början av processen

Är du misstänkt för ett brott eller riskerar du att bli inblandad i någon annan form av juridisk process? Ta kontakt med oss – din  advokat i Stockholm – så fort som möjligt. En tidig kontakt ger oss möjlighet att sätta oss in i ärendet snabbt och därigenom ge dig kompetent hjälp hela vägen – ända från första förhöret till en eventuell rättegång.

Våra advokater tar uppdrag som offentlig försvarare i brottmål. Den advokat som du väljer att anlita börjar med att samtala med dig om ditt ärende och därefter lägga upp en realistisk plan. Sedan följer vi dig genom hela rättsprocessen. Vi håller dig informerade och är noga med att förklara vad det är som sker och du får ta del av alla handlingar som är relevanta för ditt fall. Vi ser till att dina rättigheter respekteras i alla skeden. Vi medverkar vid alla förhör och vid rättegången och ger dig bästa möjliga försvar mot de anklagelser som du ställs inför.

Vi hjälper dig att förstå det juridiska språket

I alla rättsprocesser är det viktigt att ha ett kompetent juridiskt ombud. En erfaren advokat kan ge dig en tydligare bild om vad som gäller i ett fall, även om du själv inte har några juridiska kunskaper sedan tidigare. Juridiskt språk är ofta svårgenomträngligt för en lekman, men vi kommer att hjälpa dig att förstå vad som gäller i ditt fall.

Men vad kostar det att anlita en advokat? Blir du frikänd från de anklagelser som riktats mot dig så står staten för kostnaderna fören offentlig försvarare. Döms du däremot för brott så blir du skyldig att betala en del av statens rättegångskostnader i fallet. Detta system ger dig en möjlighet att anlita en advokat, oavsett din nuvarande ekonomiska situation.

Höga krav på en advokat i Stockholm

Att arbeta som advokat är förenat med höga krav, som vi kan leva upp till. Vi tar alltid allvarligt på alla de etiska regler som ska skydda klienternas intressen. Vi följer alltid god advokatsed enligt Advokatsamfundets vägledande regler. Dessa regler är en viktig del i alla svenska advokaters etiska ramverk, och utövas under noggrann tillsyn från Advokatsamfundet.

Detta regelverk har som huvuduppgift att värna klienternas – det vill säga de personer som anlitar en advokat – intressen. Vi tar mycket seriöst på viktiga kärnvärden i alla advokaters verksamhet – där ingår obrottslig lojalitet med klienten, oberoende från påverkan utifrån, frihet från olika intressekonflikter. Tystnadsplikten, som dessutom är reglerad inom svenskt lag, är också av största vikt för alla advokater. 

Om du anlitar en advokat ska du helt enkelt känna dig trygg i att advokaten hela tiden har dina intressen i fokus och inte tar andra hänsyn som är ovidkommande i ditt fall. Anlitar du någon av våra medarbetare så får du allt stöd du behöver, oavsett vilken typ av rättsfall du är inblandad i.

Vad är skillnaden på en advokat och en jurist?

Titeln jurist är inte skyddad. Med en jurist menar man vanligen en person som avlagt jur kand-examen, men det är faktiskt så att vem som helst har rätt att kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. För att man ska kalla sig jurist och erbjuda rådgivning i  finns det inte några krav på vare sig utbildning eller erfarenhet. Men våra jurister är givetvis både välutbildade och erfarna inom yrket.

Advokattiteln är skyddad i lag

Titeln advokat är däremot skyddad i lag. För att få kalla sig för advokat måste man ha blivit antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund. Kraven för inträde i samfundet är höga och motsvaras självklart av samtliga våra advokater. Kraven består av en lång utbildning som ska avslutas med en jur. kand-examen. Dessutom krävs minst tre års erfarenhet av juridiskt arbete på kvalificerad nivå.

Muntlig examen ett krav

För att bli advokat måste man dessutom avlägga muntlig examen som ska visa att man är lämplig för yrket. Dessutom måste advokater vidareutbilda sig fortlöpande, minst 18 timmar om året. En advokat kontrolleras dessutom också för att man ska konstatera att ekonomin är i ordning, att personen är redbar och på alla sätt lämplig för att utöva advokatverksamhet, Dessa krav fungerar som en slags kvalitetsstämpel som ska ge trygghet åt klienter som hamnar i juridiska bryderier.

Söker du en advokat i Stockholm? Kontakta oss så kan du få det trygga juridiska stöd du behöver.

 

En advokat i Stockholm med kunskap, engagemang och kvalitet i fokus.